Mandylion 30 x 30 cm

Według ikony Władimira Grigorenki. Mandylion należy do ikon acheiropoietycznych, czyli "nie ręką ludzką uczynionych", ale powstałych poprzez odbicie twarzy Zbawiciela na płótnie. Oblicze odbite stało się wzorem dla wszystkich późniejszych przedstawień Jezusa Chrystusa i argumentem aprobującym kult ikony.