MB Znaku, 20 x 24

Matka Boska przedstawiona jest tu w pozycji orantki - wstawiającej się u swego Syna za ludźmi. Chrystus Emmanuel - Bóg z nami - prawą ręką błogosławi, w lewej trzyma zwój pisma. Trzy gwiazdki na maforionie Maryi mówią nam o jej dziewictwie przed, w trakcie i po narodzeniu Syna. Litery przy nimbach są skrótami wyrazów Matka Boga i Jezus Chrystus.