Archanioł Gabriel, Deesis, 35 x 15

"Bóg jest moją siłą". Podobnie jak poprzednia ikona, tak i ta ma swoje miejsce w rzędzie Deesis w ikonostasie, w szeregu postaci zbliżających się do Chrystusa w procesji adoracyjno-błagalnej. Bogatą symbolikę posiadają też skrzydła. Wskazują na uwolnienie od wszystkiego co ziemskie: czasu, przestrzeni, ciążenia. Są znakiem szybkiego i nieograniczonego wzlotu ku Bogu, ku światu niebiańskiemu, a także gotowości pomocy ludziom.