top of page

MOJA IKONA​

​IKONA W OCZACH KOŚCIOŁA NIE JEST WYŁĄCZNIE ILUSTRACJĄ BIBLII, ALE JEST MOWĄ, KTÓRA Z NIĄ WSPÓŁBRZMI I POSIADA
RÓWNĄ Z NIĄ POWAGĘ, A WSPÓŁBRZMIENIE TO DOTYCZY NIE LITER I ZAPISU KSIĘGI, LECZ PRZEPOWIADANEJ TREŚCI, JEJ ZASADNICZEGO ORĘDZIA.
T. Łukaszuk OSPPE
bottom of page